Lichaamsgerichte coaching en de 5 karakterstructuren

Bij coaching op lichaamsgerichte basis ligt de primaire focus op de kwaliteiten die jij hebt en hoe jij deze kwaliteiten effectiever in je dagelijks leven kan inzetten. Kennis van de karakter structuren wordt gebruikt om te kijken naar waar en hoe jij spanningen in je lichaam vasthoudt en bij welke structuur dit hoort. Gebruik van karakter structuren is nuttig om emotionele problemen te identificeren en op te lossen. Het is echter belangrijk om te onthouden dat jij een uniek persoon bent met specifieke kwaliteiten. Een karakter structuur heeft alleen de functie om te identificeren welke verdedigingspatroon/-patronen jij hebt aangenomen. Iedereen ontwikkelt een mechanisme om zich te verdedigen tegen pijn. Deze mechanismen staan beschreven in de karakter structuren. Meestal nemen mensen een combinatie van verdedigingspatronen aan waarbij een of twee het meest dominant zijn.

Hieronder een korte beschrijving van de vijf karakter structuren:  (voor de zorgvuldigheid; waar ‘hij’ staat kan uiteraard ook ‘zij’ staan)

Gefragmenteerde karakterstructuur

Bij de gefragmenteerde karakter structuur gebeurt de emotionele verwonding in de eerste zes maanden na geboorte. Het kind ervaart een vijandige omgeving en voelt zich afgewezen. Zijn klacht is dat hij zich niet meer veilig voelt. Kernkwaliteiten zijn een groot vermogen tot creativiteit, hypergevoeligheid, spiritualiteit en puurheid. Zijn lichaam is niet symmetrisch en er is angst war te nemen in zijn ogen. Hij vindt het moeilijk om grenzen aan te geven en zichzelf te voelen.

Dit karakter wordt gekenmerkt door spierpatronen die het lichaam tegen dreigend uiteenvallen bij elkaar houden. Karakteristiek voor dit karakter is een grote geestelijke activiteit (voornamelijk angstdenken). Daarentegen heeft het geen contact met het lichaam en de omgeving. Behandeling van dit karakter bestaat uit zijn grote angst en woede het hoofd te bieden en zijn bestaansrecht in de wereld te laten ontdekken. Contact maken met zijn eigen lichaam en daarin ervaren wat er is.

Behoeftige karakterstructuur

De verwonding bij de behoeftige structuur vindt plaats tussen de drie maanden en een jaar oud. Het kind voelt liefde van de moeder en dan gebeurt er iets waardoor het kind het gevoel krijgt dat de liefde weer ontnomen is. Het kind voelt zich in de steek gelaten en richt zich op het heroveren van wat er verloren is gegaan. Zijn klacht is dat hij nooit genoeg heeft. Zijn kernkwaliteiten zijn intelligentie en generositeit. Zijn lichaam is vaak lang en dun met weinig spierspanning.

Dit karakter wordt gekenmerkt door een spierpatroon, dat een standhouden tegen dreigende verlating en isolement aangeeft. Zijn gedrag vertoont een onlesbare dorst naar betekenisvolle relaties. Doel van de therapie hierbij is deze isolatie en de daarmee verbonden woede te behandelen. Maar het belangrijkste is hem te laten bestaan zonder de niet te bevredigen eisen die hij anderen stelt.

Opgetilde karakterstructuur

Controle over anderen is het centrale thema bij de opgetilde verdediging. De emotionele verwonding vindt plaats tussen de leeftijden van drie en vier en een half jaar en heeft te maken met verleiding door de ouder van de andere sekse. Het kind raakt in een driehoeksverhouding met zijn  ouders. Hij voelt zich niet gezien voor wie hij in werkelijkheid is. Zijn kernkwaliteiten zijn moed, integriteit en het vermogen om risico’s te nemen. Zijn lichaam heeft een vorm van een omgekeerde driehoek met veel energie in de bovenste helft en weinig in de onderste helft. Hij kan een hele goede leider zijn, maar vindt het moeilijk om anderen te vertrouwen.

Dit karakter wordt gekenmerkt door een spierpatroon dat aangeeft zich staande te houden tegen het gevaar van falen, wanneer hij daarmee ophoudt. Het moet in iedere situatie aan iedereen superieur zijn. Doel van de behandeling is dat het de angst voor onderwerping inziet. Dat het (mede) afhankelijk zijn van anderen als een volwaardige manier van leven accepteert.

Samengedrukte karakterstructuur

Bij de samengedrukte verdediging vindt de verwonding plaats tussen de leeftijden van twee en drie en een half jaar. Het kind krijgt teveel te eten (uit bezorgdheid van de ouder) en er is teveel aandacht voor de zindelijkheid training. Het kind voelt zich vernederd door bemoeienis van buitenaf met lichamelijke functies die tot zijn privé terrein behoren. Hij ontwikkelt een houding van “ik geef het je niet, ik doe net alsof maar je krijgt het niet”. Zijn kernkwaliteiten zijn liefde en het vermogen om zijn hart naar anderen te openen. Zijn lichaam is compact met een korte nek en sterke spieren. Hij heeft veel energie, maar zit vast in zijn spieren. Hij voelt veel maar weigert om hieraan expressie te geven.

Kenmerkend voor dit karakter is een spierpatroon dat een zich inhouden om de eigen rechten en behoeften te doen gelden aangeeft. Doel van de therapie is het trotseren van de angst om toe te geven dat het behoeften heeft.Tevens dient men er voor te zorgen dat het die behoeften boven die van anderen plaatst. Zodat het kan ontdekken dat het vrij is om voor zichzelf te zorgen, voordat het voor anderen gaat zorgen.

‘Perfecte’ karakterstructuur

De emotionele verwonding van de ‘perfecte’ verdediging gebeurt tussen vier en vijf en een half jaar oud. Het kind voelt zich afgewezen door de ouder van de andere sekse. Hij neemt vervolgens de houding aan van “ik voel niets en moet perfect zijn”. Hij houdt zichzelf onder controle. Hij heeft veel gevoelens maar is er niet mee in contact. Zijn kernkwaliteiten zijn organisatie talenten, leiderschap en het vermogen om harmonie in zijn leven en die van anderen te creëren. Zijn lichaam ziet er harmonisch uit. Hij is vaak succesvol, hij heeft alleen moeite om in contact te komen met zijn (zachte) gevoelens.

Karakteristiek voor dit type is een spierpatroon van terughoudendheid. Dit moet het hart voor verder verdriet behoeden. Het heeft behoefte om emoties te beheersen en niet in relaties betrokken te raken. Therapie voor dit karakter bestaat uit angst en woede het hoofd te laten bieden. Gevoelens van hoofd en bekken samen te brengen en het verlangen naar contact en acceptatie in gang te zetten.

Adresgegevens


Hatertseweg 39
6533 AB Nijmegen

mobiel:
06-2463 6965
e-mail:
info@maxkuppers.nl
website:
www.maxkuppers.nl
contactformulier